Xem tin
1 2 3 4 5 6
300 250

Từ một đại ca giang hồ trở thành ông lái đò miễn phí

Từ một tội đồ giết người với nhiều năm hoành hành dọc ngang trời đất, gã đã trở thành nỗi khiếp hãi của nhiều người dân lành. Gã cũng từng được xưng tụng là đại ca của nhiều băng nhóm.
google_ad_width = 160; google_ad_height = 600;